اردوی جهادی بسیج فرهنگیان استان البرز (نظر آباد)

برگزاری اردوهای جهادی بسیج فرهنگیان استان البرز شهرستان نظر آباد در روستای عشایری گل دره و ساخت مسجد ٰ خانه نیازمند - دیوار کشی مدرسه و کمک به مردم محروم این منطقه

سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز(کانون شهید مطهری))

سرکشی به تمامی همکاران در کانون ناحیه 1 و تبریک به مناسبت هفته بسیج

سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز(کانون شهید مطهری))

برگزرای تشیع پیکر شهید گمنام به همت کانون ناحیه یک بسیج فرهنگیان استان البرز و بسیج دانش آموزی

سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز کانون شهید مطهری

برگزاری کوه پیمایی به مناسبت هفته بسیج با همکاری کانون ناحیه 1 شهید مطهری در کوهستان عظیمه کنار مرقد مطهر شهدای گمنام 

جمع آوری کمکهای مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز ((کانون شهید مطهری ناحیه 1))

جمع آوری کمکهای مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز ((کانون شهید مطهری ناحیه 1))

راهپیمای 13 آبان 96

حضورفعال بسیج فرهنگیان در راهپیمایی 13آبان

کوهپیمایی بسیج فرهنگیان ناحیه 2آموزش وپرورش استان البرز

به همت کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج تعدادی از بسیجیان جهت کوه پیمایی به ارتفاعات عظیمه در جوارشهدای گمنام اعزام گردیدند.

سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز

سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز