شماره مطلب: 20560
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز

جلسه ستاد پشیبانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس

جلسه ستاد پشیبانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با حضور مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان البرز و معاونت های آموزش و پرورش تشکیل شد.

مقالات