شنبه, 11/26/1398 - 11:28 alborz-admincb
اردوی جهادی

ساخت خانه نیازمند در روستای عشایری گل دره

ساخت خانه نیازمند در روستای عشایری گل دره توسط گروه جهادی بسیج فرهنگیان نظر آباد (خانه صنوبر)
ساخت خانه نیازمند در روستای عشایری گل دره

برچسب
مطالب مرتبط