شنبه, 11/26/1398 - 11:22

برگزاری اردوهای جهادی بسیج فرهنگیان استان البرز شهرستان نظر آباد در روستای عشایری گل دره و ساخت مسجد ٰ خانه نیازمند - دیوار کشی مدرسه و کمک به مردم محروم این منطقه