یکشنبه, 09/05/1396 - 10:34

برگزاری کوه پیمایی به مناسبت هفته بسیج با همکاری کانون ناحیه 1 شهید مطهری در کوهستان عظیمه کنار مرقد مطهر شهدای گمنام