یکشنبه, 08/07/1396 - 11:32

به همت کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج تعدادی از بسیجیان جهت کوه پیمایی به ارتفاعات عظیمه در جوارشهدای گمنام اعزام گردیدند.