1396/07/15 - 11:38
سرکشی و نظارت ستادی سازمان بسیج فرهنگیان از کانونهای بسیج فرهنگیان نواحی آموزش و پرورش استان البرز و بررسی روند امورات بسیج فرهنگیاندر 6 ماهه اول سال
1396/07/03 - 11:49
1396/04/01 - 10:35
گرامیداشت روز قدس موجب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام میشود/محوریت حرکت روز قدس جمهوری اسلامی است
1396/04/01 - 10:34
گرامیداشت روز قدس موجب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام میشود/محوریت حرکت روز قدس جمهوری اسلامی است
1396/04/01 - 08:34
زیارت مرقد امام و تجدید میثاق بسیجیان فرهنگی ناحیه 3 آموزش و پرورش استان البرز با امام خمینی در بیست و ششمین سالگرد رحلت ایشان
1395/11/07 - 11:53
جلسه مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با فرماندهان کانونها
1395/10/23 - 10:24
جلسه مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با فرماندهان کانونها

مقالات