برگزاری جلسه تیم پیشرفت مدرسه استان البرز

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج…

نشست هئیت اندیشه ورز بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده مجلس

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی…

افتتاح کانون جدید بسیج فرهنگیان در استان البرز

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان…

غبار روبی مزار شهداء بسیج فرهنگیان اشتهارد

غبار روبی و گل باران مزار شهداء در سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج فرهنگیان…

برگزاری دهه بصیرت در ناحیه 2 آموزش و پرورش کرج

برگزرای همایش روشنگری دهه بصیرت به همت بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج

اخبار بسیج فرهنگیان

برگزاری جلسه تیم پیشرفت مدرسه استان البرز

4 , بهمن, 1399
1

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

نشست هئیت اندیشه ورز بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده مجلس

16 , دی, 1399
2

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عسگری

افتتاح کانون جدید بسیج فرهنگیان در استان البرز

16 , دی, 1399
3

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان البرز

غبار روبی مزار شهداء بسیج فرهنگیان اشتهارد

16 , دی, 1399
4

غبار روبی و گل باران مزار شهداء در سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش اشتهارد

برگزاری دهه بصیرت در ناحیه 2 آموزش و پرورش کرج

16 , دی, 1399
5

برگزرای همایش روشنگری دهه بصیرت به همت بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج

همایش به مناسبت دهه بصیرت

16 , دی, 1399
6

برگزرای همایش روشنگری دهه بصیرت با حضور برادر خورشیدی از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) در بسیج فرهنگیان ناحیه 4 کرج

اخبار برگزیده

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

4 , بهمن, 1399
1

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عسگری

16 , دی, 1399
2

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان البرز

16 , دی, 1399
3

غبار روبی و گل باران مزار شهداء در سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش اشتهارد

16 , دی, 1399
4

برگزرای همایش روشنگری دهه بصیرت به همت بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج

16 , دی, 1399
5

برگزرای همایش روشنگری دهه بصیرت با حضور برادر خورشیدی از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) در بسیج فرهنگیان ناحیه 4 کرج

16 , دی, 1399
6
اخبار فرهنگیان
اخبار کوتاه
نویسنده: alborz-admincb
4 , بهمن, 1399

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

اخبار کوتاه
نویسنده: alborz-admincb
16 , دی, 1399

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عسگری

اخبار کوتاه
نویسنده: alborz-admincb
16 , دی, 1399

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان البرز

نویسنده: alborz-admincb
| 4 , بهمن, 1399

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عسگری

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان البرز

تیم استانی پیشرفت مدرسه تشکیل جلسه داد سرمربیان صالحین خواهر و برادر با حضور مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان جهت کلیات تیم های پیشرفت مدرسه راه کارهای تیم های پیشرفت را بررسی نمودند.

نشست هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز با نماینده منتخب استان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عسگری

افتتاح کانون بسیج فرهنگیان شهید پرورش ناحیه جوادالائمه (محمد شهر) با حضور مسئولین شهرستان در استان البرز

چندرسانه ای