برگزاری کوه پیمایی بسیج فرهنگیان اداره کل البرز
حضور فرهنگیان بسیجی اداره کل آموزش و پرورش البرز در کوه پیمایی گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی در کو ههای عظیمیه کرج
جلسه شورای هم اندیشی بسیج فرهنگیان ناحیه 1
جلسه شورای کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 1 کرج با حضور مدیر اداره جناب آقای یعقوبی و مسئول بسیج فرهنگیان استان برادر آمرکاشی
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز
سرکشی و نظارت ستادی سازمان بسیج فرهنگیان از کانونهای بسیج فرهنگیان نواحی آموزش و پرورش استان البرز و بررسی روند امورات بسیج فرهنگیاندر 6 ماهه اول سال
1
2
3
4

مقالات

دیدار فرمانده بسیج فرهنگیان ناحیه دو کرج همراه با چند نفر از معلمان و دانش آموزان بسیجی با خانواده شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند
برگزاری جلسه ماهانه مربیانآموزش وپرورش البرز در ناحیه 2 کرج با حضور استاد یار جناب آقای منظوری
حضور فرهنگیان بسیجی اداره کل آموزش و پرورش البرز در کوه پیمایی گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی در کو ههای عظیمیه کرج
جلسه شورای کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 1 کرج با حضور مدیر اداره جناب آقای یعقوبی و مسئول بسیج فرهنگیان استان برادر آمرکاشی