تجلیل از خانواده شهید شاخص بسیج فرهنگیان استان البرز
تجلیل از خانواده شهید شاخص بسیج فرهنگیان استان البرز ( شهید توسلی در هفته گرامیداشت معلم )
برگزاری کوه پیمایی بسیج فرهنگیان اداره کل البرز
حضور فرهنگیان بسیجی اداره کل آموزش و پرورش البرز در کوه پیمایی گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی در کو ههای عظیمیه کرج
جلسه شورای هم اندیشی بسیج فرهنگیان ناحیه 1
جلسه شورای کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 1 کرج با حضور مدیر اداره جناب آقای یعقوبی و مسئول بسیج فرهنگیان استان برادر آمرکاشی
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز
سرکشی و نظارت ستادی سازمان بسیج فرهنگیان از کانونهای بسیج فرهنگیان نواحی آموزش و پرورش استان البرز و بررسی روند امورات بسیج فرهنگیاندر 6 ماهه اول سال
1
2
3
4

مقالات

برگزاری مراسم هفته معلم و تجلیل از معلمان بسیجی نمونه استان البرز
تجلیل از خانواده شهید شاخص بسیج فرهنگیان استان البرز ( شهید توسلی در هفته گرامیداشت معلم )
تجلیل از خانواده شهید شاخص بسیج فرهنگیان استان البرز ( شهید توسلی در هفته گرامیداشت معلم )
برگزاری اولین جلسه فرماندهان کانون بسیج فرهنگیان استان البرز سال 1397در کافه صالحین و اطاعت از امر رهبری در خصوص پیام ایشان برای راهنمایی فرهنگیان واستفاده از کالای ایرانی